Vacature

Persvoorlichter

Commissariaat voor de Media

 • Vakgebied: Overig
 • Categorie: Communicatie / PR Adviseur
 • Dienstverband: fulltime
 • Opleidingsniveau: hbo
 • Plaatsingsdatum: 20 april 2017
 • Functie: Persvoorlichter
 • Vacature id: 433579
 • Plaats: Hilversum
 • Provincie: Noord-Holland
 • Starters functie: nee
Het Commissariaat voor de Media zoekt een

PersvoorlichterOnafhankelijk toezichthouder op naleving van de Mediawet. Actief in dynamische en sterk veranderende mediawereld. Vraagt om vooruit kijken en toezicht op maat. Persvoorlichter werkt mee aan goede externe profilering van het Commissariaat, passend bij de rol van toezichthouder. Bereidt woordvoering voor. Bouwt actief mee aan relatie met journalisten. Beantwoordt zelfstandig persvragen. Monitort on- en offline media. Zet social media kanalen ook actief in. Kan omgaan met spanningsveld tussen juridische zorgvuldigheid en communicatieve snelheid. Proactief en resultaatgericht, met aandacht voor korte en lange termijn.

Het Commissariaat voor de Media houdt al bijna 30 jaar toezicht op de naleving van de Mediawet. We bewaken de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod, nu én in de toekomst. Zo dragen we bij aan de vrijheid van informatie in Nederland, een van de pijlers onder onze democratie. Ook houdt het Commissariaat toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs.

Als persvoorlichter bereid je de woordvoering van het Commissariaat voor. Je maakt woordvoeringslijnen, stelt Q&A’s op en schijft en verspreidt persberichten. Je onderhoudt zelfstandig de mediacontacten op niet-gevoelige onderwerpen en voert hier ook het woord. Het hoofd Communicatie ondersteun je bij de woordvoering op gevoelige dossiers. De monitoring van on- en offline media op onderwerpen die voor het Commissariaat relevant zijn behoort ook tot jouw verantwoordelijkheid. Social media kent voor jou geen geheimen, je zet deze kanalen in waar dat nuttig is. En bouwt het aantal volgers actief uit. Hierbij werk je nauw samen met de communicatiemedewerker, jullie fungeren ook als achtervang voor elkaar. 

De persvoorlichter die we zoeken gaat binnen en buiten de organisatie actief op zoek naar relevante ontwikkelingen en informatie. De opbrengst daarvan wordt weer gebruikt om proactief te communiceren over het Commissariaat. Daarnaast werk je mee aan de communicatie over de besluiten die het Commissariaat neemt. Je zorgt er mede voor dat al in een vroegtijdig stadium wordt nagedacht over de manier waarop we daarover communiceren. Daarbij werk je nauw samen met de andere leden van het communicatieteam: het hoofd Communicatie (tevens woordvoerder) en de communicatiemedewerker. Je stemt acties en initiatieven altijd af. Het met enige regelmaat werken buiten kantooruren is inherent aan deze functie.

Vereiste kennis en vaardigheden
 • Je hebt circa drie tot vijf jaar werkervaring als persvoorlichter;  
 • Je beschikt over een journalistieke pen, kan snel schrijven;
 • Je bent vaardig in het omgaan met de media en bekend met het medialandschap;
 • Je hebt affiniteit met het werkveld van het Commissariaat en het specifieke karakter van een toezichthouder;
 • Je hebt affiniteit met social media en volgt de ontwikkelingen op de voet; je weet ook hoe je moet omgaan met monitoringtools;
 • Je bent extern gericht; je kunt snel en goed de vertaalslag maken van beleidsmatige of juridische informatie naar een tekst die geschikt is voor de media en het brede publiek;
 • Je kunt snel uit veel informatie de kern halen;
 • Je bent een teamspeler, maar kan ook goed zelfstandig werken;
 • Je bent flexibel en stressbestendig; een duizendpoot die goed is in multitasking.

Competenties
 • De persvoorlichter beschikt ten minste over de volgende competenties, die voor alle medewerkers van het Commissariaat gelden:
 • Lerend vermogen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Resultaatgerichtheid (op korte en lange termijn);
 • Verantwoordelijkheid nemen.

Daarnaast ben je proactief, analytisch sterk en creatief. Je bent overtuigend en kunt goed plannen en organiseren.

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan voor 32-36 uur per week met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris voor een werkweek van 36 uur bedraagt minimaal €  3.240,- en maximaal € 4.604,- bruto per maand (schaal 11. BBRA), exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Uw reactie
Je kunt je reactie, samen met een recent cv, voor 7 mei 2017 ter attentie van mevrouw Thera Kosian verzenden naar werken@cvdm.nl.

Meer informatie
Belangstellenden kunnen nadere informatie over deze functie inwinnen bij Pieter Ton (Hoofd Communicatie a.i.), 06-53375503.

Over de organisatie
Als zelfstandig bestuursorgaan staat het Commissariaat tussen politiek en media-instellingen. Media zoals radio en televisie, maar ook "mediadiensten op aanvraag”, spelen een belangrijke rol bij het informeren van de samenleving. De onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van die informatievoorziening zijn dan ook wettelijk beschermd in onder meer de Mediawet en het Mediabesluit. We zien erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Het Commissariaat opereert onafhankelijk, maar legt verantwoording af aan de staatssecretaris van OCW. We worden gefinancierd uit de Mediabegroting en uit de toezichtkosten die commerciële media-instellingen verschuldigd zijn. We beschikken over een breed palet aan instrumenten om de naleving van de Mediawet te controleren en waar nodig af te dwingen. Vanuit het uitgangspunt van ‘Toezicht op Maat’ kiest het Commissariaat per geval de meest geschikte benadering. Dat kan een algemene voorlichtingsbrochure zijn, een boete in een individueel geval, en alles wat zich tussen deze uitersten bevindt. Uitgangspunt daarbij is: zacht als het kan, hard als het moet.

Het Commissariaat licht de omroepen voor over de inhoud van de Mediawet, en over de door ons opgestelde beleidsregels en regelingen. Via consultaties, expertmeetings, brochures en individuele gesprekken ontvangen omroepen uitgebreide informatie. Met als doel hen waar nodig te helpen zich de normen van de Mediawet eigen te maken en overtredingen te vermijden.

Digitalisering, globalisering en convergentie leiden tot sterke verandering van het medialandschap. Deze ontwikkelingen vormen voor het Commissariaat als onafhankelijke toezichthouder een permanente uitdaging. We volgen de ontwikkelingen op de voet en monitoren op welke onderdelen er risico’s kunnen ontstaan voor wat betreft de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. Daarnaast is ook de regelgeving sterk in beweging, zowel op nationaal als op Europees niveau.

In dit steeds groter en diverser wordende toezichtveld bewaken we het gelijke speelveld tussen publieke en commerciële aanbieders van media-aanbod. Tussen partijen die binnen elk van deze domeinen opereren. En tussen de bestaande en nieuw gereguleerde aanbieders. Het Commissariaat heeft grote stappen gezet in een verdere versterking van de effectiviteit van het toezicht.

Organisatiestructuur
Het Commissariaat (50 m/v) staat onder leiding van een College van commissarissen, benoemd door de minister van OCW. Het College telt drie leden: prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning (voorzitter), drs. Eric Eljon (lid) en Jan Buné RA (lid). Op basis van de Mediawet is er sprake van collegiaal bestuur, zodat het College van commissarissen gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt voor alle genomen besluiten.

De organisatie is onderverdeeld in drie afdelingen: Handhavingsbeleid- en Uitvoering (HHBU), Onderzoek en Toegang (O&T) en de nieuwgevormde afdeling Risk en Control. Daarnaast is er nog een stafafdeling Externe Betrekkingen & Advisering. Het communicatieteam maakt hier onderdeel van uit. Samen met de algemeen directeur vormen de hoofden van deze afdelingen het Management Team (MT).

Het MT vergadert wekelijks en vormt de spil tussen het College en de afdelingen. Alle belangrijke inhoudelijke en organisatorische zaken worden in het MT in gezamenlijkheid besproken en besloten voordat definitieve besluitvorming door het College plaatsvindt.


 • Communicatie adviseur

  Communicatie Team

  PR en Communicatie | Den Bosch

  Multitalenten opgelet
  Je ademt communicatie. Vragen van klanten beoordeel je kritisch en vertaal je samen met creatieven naar effectieve, vernieuwende strategieën en campagnes. Met aanstekelijk enthousiasme overtuig je klanten van deze steengoede ideeën en creatieve o...

  Meer informatie

Whitepapers

Blijf op de hoogte