PR & Reputatie

14 cruciale vragen om een media-interview goed in te gaan

Frank Peters, redactie | 7 november 2017, 11:01

Plus 15 do’s en don'ts tijdens een vraaggesprek

Een interview dat je onvoorbereid ingaat is bijna altijd gedoemd te mislukken. Ieder interview staat of valt met een goede voorbereiding. Dus als je besloten hebt ja te zeggen tegen een media-interview, zorg er dan vervolgens voor dat je je in detail voorbereidt. Zelfs al geef je voor de tiende keer over hetzelfde onderwerp een interview.

Inhoud en context kennen

Net als bij de afweging om mee te werken aan het interview is het ook voor de voorbereiding van het gesprek belangrijk een aantal vragen te stellen aan de redactie om je goed voor te kunnen bereiden:

 Wat wordt de context voor het interview? (1)

 Wie is de interviewer? En wat is de ervaring met hem of haar? (2)

 Wat zijn de vraagpunten? (3)

 Hoe vindt het interview plaats? (4)

 Wie worden er nog meer geinterviewd? (5)

 Krijg ik het verhaal te zien voor publicatie? (6)

Voor radio en televisie is het belangrijk te weten wat de eerste vraag is die gesteld gaat worden in het interview. Als je die kent, dan kom je direct lekker in het gesprek omdat je die vraag goed kunt voorbereiden. (7)

Denk zelf ook na over de kritische vragen die aanvullend gesteld kunnen worden en formuleer de antwoorden daarop. Laat je niet verrassen in het interview. (8)

Ben jij wel de juiste woordvoerder?

Het is ook goed om voor jezelf na te gaan of jij de juiste woordvoerder bent voor het interview. Het is geen schande om voor specifieke situaties af te wijken van de reguliere woordvoerderkeuze. Een optreden in Radar vraagt namelijk om een geheel andere persoonlijkheid en vaardigheden dan een telefonisch interview met een vakblad of een optreden in het Jeugdjournaal. 

Kies daarom niet automatisch voor de hoogste in rang in de organisatie. Kijk naar de beste persoon voor een specifieke situatie. Het is noodzakelijk om het punt van woordvoerderschap open te bespreken in jouw organisatie. Kijk daarbij onder meer naar: het gespreksonderwerp, ervaring, stressbestendigheid, geloofwaardigheid, charisma en het medium. (9)

Beperkte boodschappen voorbereiden

Als je besloten hebt dat jij de woordvoerder gaat zijn en je de vraagpunten kent, dan is het zaak het verhaal inhoudelijk voor te bereiden. De kracht van de boodschap in mediawoordvoering zit in de beperking. Je krijgt zeker voor radio en televisie effectief namelijk niet meer dan 15 tot 20 seconden om jouw punt te maken. In die tijd zal je dus je boodschap over de bühne moeten brengen. Het is dus belangrijk om een korte en heldere kernboodschap te formuleren. (10)

Gebruik één hoofdboodschap en geef vervolgens twee ondersteunende boodschappen die het bewijs of de verklaring leveren. Vanzelfsprekend kun je hier ook voorbeelden gebruiken. 

Hanteer in totaal dus nooit meer dan drie kernboodschappen van maximaal tien woorden. Dat houdt het simpel en overzichtelijk voor zowel jouzelf als voor de ontvanger. Onderzoek van de universiteit van Missouri-Colombia uit 2008 heeft uitgewezen dat een doorsnee persoon slechts in staat is drie of vier nieuwe feiten te onthouden. (11)

Zorg er bovendien voor dat je die boodschappen formuleert vanuit het perspectief van de ontvanger. Dat vergroot de relevantie ervan enorm. (12) 

Breng jouw eigen verhaal, zonder de journalist te ergeren

‘Bridging’ is een beproefde techniek uit de wereld van mediatraining, die je in mediagesprekken helpt jouw eigen verhaal over de bühne te krijgen. Je slaat daarmee een brug naar jouw eigen kernboodschap. Maar je kunt daarbij natuurlijk niet zomaar aan de vraag van de journalist voorbijgaan. Als je dat steeds doet wekt dat terecht irritatie. (13)

Bij bridging gaat het altijd om drie stappen:

1. Antwoorden: eerst kort de vraag beantwoorden of adresseren en uitleggen waarom je die niet kunt beantwoorden. 

2. Brug maken: vervolgens de brug maken met een verbindingszin naar de eigen boodschap. 

3. Eigen verhaal: tenslotte het eigen verhaal vertellen. (14)

 

De do’s and don’ts van een media-interview

In algemene zin bieden de volgende do’s and don’ts houvast bij het voorbereiden en geven van media-interviews.

 

Dit artikel is afkomstig uit het nieuwe boek 'Mediatraining voor Iedereen', waarin Frank Peters 46 praktijklessen geeft voor mediawoordvoering en het omgaan met journalisten. Het is een praktisch hulpmiddel bij de voorbereiding van interviews.

Foto: deshacam / 123RF Stockfoto

Over de auteur

Reacties op dit artikel (2)

Comment author avatar
Avatar

Evert van Wijk

(7 november 2017, 20:26)
Op zoek naar nog meer zinnige tips? https://www.mediatrainingbenelux.nl/mediatraining-tips/

Ook aan te raden is het boek Mediagenie(k): https://www.mediatrainingbenelux.nl/boek-mediatraining/

O.a. onderstaande tips voor een voorgesprek komen uit dit boek:
– Voor welk programma is het?
– Wat is het onderwerp? Of het daar ook echt over gaat, heb je voor een
groot deel zelf in de hand.
– Ben ik de enige die daarover wordt geïnterviewd?
– Zo niet, wie komt er dan nog meer aan het woord en hoe kondigt de interviewer
die aan?
– Hoe lang duurt het gesprek?
– Gaat het rechtstreeks de lucht in of wordt het eerst gemonteerd?
– Wat gaat de interviewer mij vragen?
– Zijn dat alle vragen?
– Wat is de eerste vraag?
Voor beide partijen is het goed om de eerste vraag te weten. Het gesprek gaat dan in ieder geval vlot van start. Je zit meteen goed in de uitzending.
Veel leesplezier!
Avatar

Snappy

(23 november 2017, 16:25)
Mooie, puntige uitleg. Het enige waar ik wat bedenkingen bij heb is de vraag aan de journalist of het verhaal ingezien mag worden voor publicatie. Dat wekt m.i. teveel de indruk dat dit een 'voorwaarde' is die je kunt stellen.
Veel journalisten zijn daar terughoudend in. En met goed recht. De journalist is degene die het besprokene in een context plaatst en duidt. Dat is zijn/haar vak. Vertrouw je diens vakbekwaamheid niet? Ga dan niet het gesprek aan! Maar laat dit niet afhangen van de mogelijkheid om achteraf het stuk in te zien.
Bronnen willen namelijk bijna altijd inhoudelijk reageren als ze hun woorden in een context zien. Dat betekent doorgaans dat ze, om de verkeerde redenen, van alles toevoegen of, nog erger, 'hun drol intrekken'. Begrijpelijk dat journalisten daar vaak geen boodschap aan hebben.
Vraag daarom om inzage van het stuk, maar leg uit dat je slechts een 'fact check' wilt doen. Daar heeft de journalist zelf ook belang bij en die zal dan eerder akkoord gaan.

Gerelateerde items Interview

Meer in channel PR & Reputatie

Van onze partners

Blijf op de hoogte


Populaire blogs