Omarm het e-book!

Reinier van Markus, blogger | 12 maart 2014, 0:57

De manier waarop het boek de afgelopen 500 jaar in de markt is gezet, kan niet nog eens 500 jaar worden voortgezet.

Onder de titel &;E-books kunnen gewoon niet goedkoper&; publiceerde NRC Next op maandag 24 februari 2014 een artikel dat op een klaagzang leek, uit de mond van uitgevers, boekhandelaren en tussenpersonen (lees: het Centraal Boekhuis).

Dit zijn nu juist de vertegenwoordigers van het aloude papieren boek. Opmerkelijk dat schrijversgemeenschap voor het artikel niet bevraagd lijkt te zijn en laten zij nu ook juist belangrijk zijn voor het succes van een boek.

De sector dacht met een vaste boekenprijs en een verlaagde BTW de wind in de zeilen te hebben. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Zelfmoordwapen

Met name de vaste boekenprijs werkt als een zelfmoordwapen en keert als een boemerang terug. Het is ooit ingesteld met als doel een brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken te bevorderen. Nu blijkt het tegendeel het geval.

Door afnemende verkopen worden uitgevers huiveriger om werk van een schrijver uit te geven waarin zij weinig commercieel succes zien. Met al deze naar protectionisme neigende maatregelen kan de markt niet optimaal functioneren. Uitgevers en detaillisten (fysieke winkel en online – ‘brick and click’) hebben moeite met het verkopen van het papieren boek. Jaar op jaar worden er dalende verkoopcijfers genoteerd.

Dat geeft te denken en dit zou juist een stimulans moeten zijn om andere mogelijkheden van uitgeven actief mogelijk te maken. Er is een roep om innovatie, die nog niet beantwoord wordt. Het e-book is een uitgelezen kans om het geschreven woord verder te exploiteren.

Let wel: ik heb niets tegen het papieren boek, maar de manier waarop deze productvorm de afgelopen 500 jaar in de markt is gezet kan niet nog eens 500 jaar worden voortgezet.

Vage argumenten

Hier tegenover staat het e-book, dat in het artikel van Reinier Kist als een weinig aantrekkelijk alternatief wordt weggezet. Althans voor Nederland. In met name de Angelsaksische landen blijkt het wel een succes te zijn. Er worden enkele vage argumenten aangedragen, waarom dit succes niet in Nederland herhaald zou kunnen worden.  De omstandigheden buiten Nederland zouden onder andere anders zijn. Dat betwijfel ik. Het betekent volgens mij wel dat het papieren boek en het e-book op een andere manier in de markt gezet moeten worden.

In de analyse van het betreffende artikel mis ik de mix van volume en productvorm (papier of elektronisch). Zolang er nog een vaste boekenprijs geldt kan ook het tweede instrument (prijs) beperkt worden ingezet.

Er ligt nog een wereld te winnen tussen de vaste boekenprijs en ramsj. Dus wat mij betreft: zet als boekenlobby in op het afschaffen van de vaste boekenprijs en verlaging van de BTW op digitale dragers. Wellicht roept dat huiveringwekkende spookbeelden op van teruglopende inkomsten, maar ik wil aantonen dat dit zeker niet het geval hoeft te zijn.

Analyse

Uitgaande van het voorbeeld in het artikel een aanvullende analyse:

Een papieren boek wordt in de markt gezet voor EUR 19,95. Het e-book vervolgens voor EUR 13,95, waar men zegt uiteindelijk minder mee te verdienen dan het papieren equivalent. Hier wordt volgens mij de eerste redeneerfout gemaakt. In absolute aantallen gerekend heeft de sector gelijk.

Bij verkoop van één papieren boek en één e-book, zou ik direct kiezen voor het papieren boek. Je zou wel gek zijn dan in te zetten op het e-book. En de lezer begrijpt dit ook: hij gaat de huidige prijs van het e-book simpelweg niet betalen. Veel te duur voor een paar digitale pagina’s. Het verschil in prijs met het papieren boek is veel te klein. Wat echter ook gebeurt: veel lezers kopen het boek helemaal niet. In beide gevallen is de hoge prijsperceptie voor beide productvormen dodelijk voor de transactie.

Er wordt op dat moment door de potentiële koper geen boek gekocht. Geen papieren boek noch een e-book. Niemand gelukkig: de lezer (lees: klant) niet, maar ook de sector niet.

De crux

De crux in dit voorbeeld ligt bij de prijs van het e-book: door deze te verlagen zul je meer potentiële kopers over streep trekken om het e-book te kopen, dat ze eerder zouden hebben laten liggen vanwege die te hoge prijs. Als we in onderhavig voorbeeld uitgaan van dezelfde margestructuur, dan levert de verlaging van de prijs van dit e-book naar bijvoorbeeld EUR 9,95 én bij verkoop van twee exemplaren een vergelijkbare opbrengst op voor de uitgever. Voor de schrijver levert het zelfs 30% meer opbrengst op.

Minder inspanning

Binnen dit scenario levert het voor de detaillist in absolute zin nog steeds circa 35% minder op. Daar staat tegenover dat zijn inspanning ook vele malen lager is om een e-book te verkopen. Echter bij verkoop van drie e-books in dit voorbeeld verschijnt er óók bij de detaillist een tevreden glimlach op zijn gezicht. Laat staan wat er gebeurt als de detailhandel gaat spelen met de mix van prijs, volume en productvorm.

Een verdere verlaging van de prijs van het e-book kan een positieve invloed op het volume hebben, met als gevolg een toename van de opbrengst voor alle partijen. En dat is wat onder andere in de Angelsaksische landen om ons heen gebeurt, los van het voordeel van een bredere taaldoelgroep en het goedkoper in de markt zetten van bijvoorbeeld de e-readers.

Zijstap

Dat brengt mij bij een zijstap: als je nu een boekhandel binnenstapt ben je veelal veroordeeld tot het papieren boek. Als je geluk hebt kun  je vanaf een kartonnen, mistroostig  bord een e-book kopen (in dit voorbeeld voor EUR 13,95).

Dat doet natuurlijk niemand. Als boekhandelaar ben je deze klant kwijt.

Hij koopt geen papieren boek, maar ook geen e-book. Een gemiste kans als je bedenkt dat de boekhandel dé etalage voor de sector is. Er zijn in de fysieke winkel nog veel manieren te bedenken om een transactie mogelijk te maken door een betere inzet van het e-book.

Direct laden

Door bijvoorbeeld van de titels die op de tafels liggen uitgestald ook de mogelijkheid te bieden om direct in de winkel een e-book op je e-reader of tablet te laden. Of de mogelijkheid geven om door middel van een unieke code op een later moment het e-book te downloaden, nadat in de fysieke winkel de transactie al beklonken is. De prijs van een papieren boek zou met een dergelijk scenario zelfs omhoog kunnen. Zeker als er luxe edities worden uitgegeven, die hogere opbrengsten genereren voor alle partijen (uitgever, detaillist, tussenhandel en schrijvers).

Vrij naar het inmiddels bekende citaat van Charles Darwin, enigszins aangepast aan deze sector, zou ik willen afsluiten:
‘It&;s not the strongest
of the publishers and book sellers that survive,
nor the most intelligent,
but the one
most responsive to change.’

 

Over de auteur

Reinier van Markus
Global Market Intelligence professional / Publisher Lees meer over Reinier van Markus

Reacties op dit artikel (4)

Comment author avatar
Avatar

Timo Boezeman

(13 maart 2014, 8:52)
http://www.marketingonline.nl/blog/omarm-het-e-book" class="rdf-meta element-hidden">
Interessant dat je het NRC-artikel afdoet als zijnde onderbouwd met slechte argumenten, terwijl je zelf in je introductie aannames doet die niet kloppen. Zo is het CB een van de voortrekkers van het e-book in Nederland en zich als geen ander bewust van de veranderende markt (en speelt daar juist ook op in met haar activiteiten).
Avatar

Reinier van Markus

(13 maart 2014, 23:13)
http://www.marketingonline.nl/blog/omarm-het-e-book" class="rdf-meta element-hidden">
Beste Timo,

Bedankt voor je reactie.

Ik kreeg de indruk dat het artikel in NRC Next met name was gericht op het feit om aan te tonen dat het E-book niet veel goedkoper zou kunnen dan nu het geval is. De argumenten die hiervoor werden aangedragen zijn naar mijn mening niet sterk. Het minst sterke argument is de prijsvergelijking tussen een papieren boek en een E-book. De vergelijking was gemaakt op basis van absolute waarden van één exemplaar van iedere productvorm én onaantastbare ogende marges in de verticale waardeketen. De hele context en de dynamiek van de markt was er buiten gelaten. De invloed die prijs(prijselasticiteit) en volumes kunnen hebben op de uiteindelijke opbrengsten werden buiten beschouwing gelaten.

Getuige de website van CB (en jouw digitale achtergrond) geloof ik wel dat CB stappen zet in de richting van het e-book en wellicht als (één van de) speerpunt(en) van hun beleid heeft gemaakt. Echter op dit moment zie je daar weinig tot niets van terug binnen Retail (lees: de boekhandel als dé etalage van lezend Nederland).

Voor een succesvolle omarming van het E-book is prijs een enorm belangrijke succesfactor. Ik ben ervan overtuigd dat als de prijs van een paperback in e-bookvorm richting de prijs van een tijdschrift gaat, dat ook de impulsaankopen zullen stijgen. Opbrengst per E-book is inderdaad lager, maar als er navenant hogere volumes worden gedraaid dan laat dit een totaal andere uitkomst van de vergelijking zien. Voor een paar euro laad je nog weleens een boekje op je tablet. Bij EUR 15,= denk je daar nog wel even over na.

Een interessante tijd ligt voor ons!

Reinier van Markus

Avatar

Timo Boezeman

(14 maart 2014, 13:32)
http://www.marketingonline.nl/blog/omarm-het-e-book" class="rdf-meta element-hidden">
Ik snap wat je zegt, maar wil daar wel een nuance in aanbrengen. Ja, de prijs van een e-book kan en moet verder omlaag. Maar of dat (gemiddeld) de prijs van een tijdschrift (en dat kan ook nogal variëren) kan zijn, dat betwijfel ik. Het argument dat met een lagere prijs hogere volumes worden bereikt is een heel gevaarlijke. Ja, het is zo. En nee, Nederland is de VS (of een ander land met een groot taalgebied) niet. Want dat zit vaak in het achterhoofd bij dit argument. Je kunt in Nederland never ever schalen op de grootte die de VS kan. Zoveel potentiële lezers zijn er gewoonweg niet. Waar het optimum ligt? Dat zullen we moeten ervaren door inderdaad wel met de prijs te spelen. Gelukkig zie je steeds meer uitgevers dat reeds doen. Dus daar zit al beweging in.

Voor wat betreft CB. Die zijn al vanaf de grootschalige introductie door bol.com in 2009 met e-books bezig. Dus om te zeggen dat ze stappen zet in die richting, doet echt te weinig eer aan. Mede door handelen van CB zijn er veel van de titels die je nu digitaal kunt lezen aanwezig in de diverse stores, was het initieel de aanjager in de conversie van boeken naar ePub's, zorgt het voor gemakkelijke aansluiting op nieuwe partijen (Apple, Kobo, Google) en nog veel meer. Dat dit niet algemeen en breed bekend is, is iets anders. Maar nogmaals, ga er in dat geval niet klakkeloos vanuit dat het niet zo is. Het tegendeel is namelijk het geval.
Avatar

Reinier van Markus

(14 maart 2014, 14:45)
http://www.marketingonline.nl/blog/omarm-het-e-book" class="rdf-meta element-hidden">
Beste Timo,

Bedankt voor je aanvullende reactie.

Ik ben het met je eens dat de Nederlandse markt nooit de dynamiek zal kennen van de grote markten/taalgebieden. Neemt denk ik niet weg dat er nog ruimte zit in de prisj / productvorm mix (papieren boek en e-book).

Ten aanzien van de zichtbaarheid van het e-book en de rol van het CB hierin: online (in jouw voorbeeld Bol) is één van de kanalen. Hier twijfel ik niet aan de inzet van CB-krachten om dit mogelijk te maken. Echter in de aloude fysieke boekwinkel is nog heel veel te winnen en (vrijwel) niets zichtbaar van de revolutie die plaatsvindt in boekenland. Als ik morgen een willekeurige boekwinkel binnenstap, dan is daar (vrijwel) geen e-book te krijgen. Kijk ik op de leestafel: geen e-book. Kijk in de kast: geen e-book. Zelfs geen zuil om bijvoorbeeld direct in de winkel een e-book te downloaden, te bestellen, etc. Print en digitaal worden op dit moment in de fysieke boekwinkels als twee afzonderlijke werelden behandeld (of beter gezegd: één wereld (de digitale) lijkt niet te bestaan), los van een webwinkel die men wellicht erbij beheert. Ik ben ervan overtuigd dat hier nog mogelijkheden liggen om de twee werelden meer te integreren, zodat de klant zelf (en niet de aanbieder) op het contactmoment kan besluiten op welke drager het boek geleverd wordt (papier / digitaal).

Reinier van Markus

Gerelateerde items E-Book go to market Boeken