Optimisme.nl tegen 'dominante somberheid'

Redactie | 22 december 2005, 23:00

Een socialistisch-realistische vuist die een roze bril omklemt, de archaïsche kreet ‘Weest optimistisch’, een pamflet-tekst en een overzicht van positieve nieuwsberichten. Daarmee opent de site Optimisch.nl van een groep Nederlandse communicatieprofessionals, die het Nederlands leefklimaat te negatief vinden en het tij willen keren.

De initiatiefnemers willen met aandacht vragen voor positieve ontwikkelingen en gebeurtenissen in de Nederlandse samenleving en economie als tegenwicht tegen de door hen gesignaleerde ‘dominante focus op somberheid’. De roze bril heeft volgens de initiators ook economisch nut, zo blijkt uit de tweede doelstelling: discussie op gang brengen over het belang van een positieve attitude van mensen, bedrijven en organisaties als katalysator voor succes.

Optimistisch.nl heeft geen formele structuur. Wel is er een werkgroep die ideeën en activiteiten ontwikkelt. Deze werkgroep bestaat uit Paul Blok (DDB Amsterdam), Ferdinand Helmann (Porter Novelli), Michel van Honk (BVH), Marijke van Outersterp (Mindshare), Balou van de Ven (GCI) en Walter Vesters (Scope Publishing). Naast de website plus nieuwsbrief, wordt vanaf januari campagne gevoerd via abri’s, print en tv en beloven de initiatiefnemers dat er de komende tijd meer activiteiten volgen.

Overigens klinkt de roep om een positiever instelling ook bij onze Zuiderburen. In dat kader meldde De Tijd afgelopen donderdag, dat de Vlaamse Bond Zonder Naam in het nieuwe jaar een maatschappelijke campagne start tegen ‘verzeuring’ onder de titel . Deze campagne is het begin van wat de Vlaamse pendant van SIRE zou moeten worden. De campagne is gezamenlijk ontwikkeld door de Vlaamse bureaus VVL/BBDO, LDV, Quattro-Saatchi & Saatchi en LG&F en wordt ondersteund door bedrijven als Electrabel, Coca-Cola en Fortis.

Over de auteur

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar