Gemiste beeldvorming!

Opinie | 19 november 2013, 10:32

Afgelopen week noteerde ik het driemaal: wat laten sterk zichtbare instituties vaak kansen lopen om een verpletterende, positieve indruk te maken. Het ging om een minister (Ploumen), de paus en de sociale advocatuur.

Neem onze minister van buitenlandse handel én ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Lilianne Ploumen. Ze zat bij Pauw & Witteman om te praten over hulp aan de Filipijnen. Hoorden wij iets van belang van deze mevrouw ? Het kabinet heeft een vliegtuig gestuurd; maar de privaat verstrekte euro’s worden door het kabinet niet gematcht met een dito bedrag, ‘want we wachten even op wat andere landen gaan doen, Nederland loopt al zo vaak voorop…’ Je gelooft je oren niet! Maar mevrouw draagt persóónlijk wel bij via giro 555.

Treurige score
Op zich is dit al een treurige score bij een ramp met zulke dimensies. Maar nog erger is haar reactie op het verwijt, dat er van al die giften uit Nederland altijd wel iets aan een strijkstok blijft hangen. Een breed gedragen gedachte, met periodiek ook wel bewijzen. Maarten van Rossem, ook bij P&W, piekerde er dan ook niet over iets te geven. ‘Bovendien lopen de Samenwerkende Hulporganisaties mekaar moordzuchtig voor de voeten’, weet Maarten te melden. Greep Ploumen op dat moment in, om met een machtig gebaar die eeuwige discussie althans voor de hulp aan de Filipijnen uit te schakelen? Welnee, ze mompelt wat over wederopbouw op de lange termijn en over Haïti waar de heer Pauw toch zelf ook geweest is, nou dan!

Op misbruik letten
Wat echt impact zou hebben, zou de mededeling zijn dat zij hoogstpersoonlijk naar de Filipijnen zal afreizen om in een geïmproviseerd onderkomen de hulp van Nederlandse zijde te helpen coördineren, en dat zij vooral zal gaan letten op eventueel misbruik. Zij zou daartoe een crash-team hebben kunnen samenstellen van een aantal accountants en ervaringsdeskundigen.
Denkbare aankondiging: ‘Ik blijf daar een aantal weken de besteding van al dat geld bewaken, zodat de landgenoten thuis weten dat de zuiverheid van het geven gewaarborgd is en blijft. Alleen dan leg ik er namens het kabinet ook wat bij.’ En dat de Samenwerkende Hulporganisaties zich daarin zouden moeten schikken, is evident en wordt zo nodig afgedwongen.
Kijk, dán ben je met imagovorming bezig die er maatschappelijk toe doet.

Chinezen
Ja, ze moest nog met Rutte mee naar China en had verder ook een volle agenda natuurlijk. Maar Henk Kamp van Economische Zaken had ook best in haar plaats meegekund. De Chinezen zouden perfect begrijpen dat hulp in nood nu geboden was. Hoe vaak worden zij zelf niet door een ramp getroffen? Het zou ook een fijne wenk in hun richting zijn geweest. Want vanwege hun ruzie met de Filipijnse regering over de eigendom van gasvoorraden onder de Zuid-Chinese Zee, hadden de Chinezen vrijwel niets aan hulp geboden, al zijn ze onder druk wat gaan bijdraaien.

Nul-optreden van Ploumen
Ik betrapte me nu op irritatie over dit nul-optreden van Ploumen. Herman Pley schreef eens over de teleurstelling die je ervaart als een aanvankelijk voor een Van Gogh gehouden schilderij door een ander blijkt te zijn gemaakt. Dan ineens ga je dat schilderij als een broddelwerkje van een loser zien. Had ik met Ploumen. Vettig haar, scheef hoofd, knarsend Limburgs, jurkje van niks, geen tekst van belang. Unfair om dat zo te zeggen? Ja natuurlijk. Maar voelt zo’n m…, pardon minister, nou echt niet wanneer het moment perfect is om een daad te stellen? Je moet haar CV eens lezen, prachtig. Meer geschikt voor zo’n ingreep dan zij, zijn er maar weinig. En dan toch dat totale niks…

Paus Franciscus
Een vergelijkbaar verwijt over gemiste kansen zou je kunnen maken aan paus Franciscus. Hij is erg begaan met de armen toch? De Filipijnse bevolking is overwegend katholiek. Dus wat gaat de paus in deze noodsituatie zijn beminde gelovigen daar schenken? Geen idee. Niks over gehoord of gelezen. L’Osservatore Romano weet niet méér te melden dan dat de paus de slachtoffers op de Filipijnen in één adem heeft genoemd met de kindertjes in Syrië. Niks te lezen over een openbare veiling op het Sint Pietersplein van een paar kunstwerken uit het Vaticaans Museum. De opbrengst zou rechtstreeks naar zijn schaapjes in Tacloban moeten. Stel je voor wat voor verpletterende indruk dat op die 1,1 miljard katholieken op de wereld zou maken. Ik zal een schietgebedje voor deze paus van de armen doen, opdat hij de kracht van beeldvorming gaat begrijpen, Deo Volente.

Sociale advocatuur
Tenslotte de sociale advocatuur. Een groepje advocaten ging demonstreren tegen de 30 procent-bezuiniging op hun omzet, dreigende sluiting van hun kantoor en het blokkeren van de toegang tot het recht voor veel lage-inkomenstrekkers. Hoe, in lompen? Welnee, in fraaie toga’s. Met sombere gezichten? Welnee, voorop waren er breed lachende vakbroeders te zien. Waar? In een sociaal zwakke wijk? Welnee, op de Zuidas. De Zuidas! I rest my case.
Teeven heeft de vórm van die bezuiniging inmiddels wel gewijzigd, maar gezien de pressie van alle kanten die op hem werd uitgeoefend, moet dat toch echt ondanks en niet dankzij die verbluffende beeldbevestiging op de Zuidas zijn geweest.

Over de auteur

Reacties op dit artikel (1)

Comment author avatar
Avatar

lightheart

(4 oktober 2015, 14:24)
Geachte heer Planken,

Hoe zit het met uw gemiste beeldvorming op het gebied van vaccinaties?????!

U zit wel allerlei andere mensen de maat te nemen, maar gun mij het genoegen u weer eens de maat te nemen op communicatie-gebied als het gaat om vaccinaties.

Ik heb u verder niet gehoord over mijn opmerkingen over uw populaire mazelenstukje over de mazelenepidemie ter ondersteuning van de onzin die al eerder door een minister president op treurige wijze publiekelijk was gemaakt.

Het valt Rutte niet eens zozeer kwalijk te nemen, want hij krijgt tenslotte massaal influisterd en moet het simpelweg ten tonele voeren, maar van een communicatie-professional zoals u zou je toch verwachten, dat hij zijn opdrachtgevers continu het besef probeert bij te brengen, dat liegen, bedriegen, onwaarheid spreken uiteindelijk zal leiden tot afstraffing van de leugenaar, bedrieger, onwaarheid spreker et cetera.

Dat geldt dus ook voor U en uw persoonlijke beeldvorming.

Dan rest slechts deemoedige erkenning van de miskleun, maar ik heb er van uw zijde nog niets van gezien qua vaccinaties, maar ik kan uw deemoedige erkenning van uw communcatiemiskleun met uw artikel over de mazelenepidemie natuurlijk gemist hebben, dus zou u mij alsnog willen informeren als ik het mis heb in dezen?!!

U kunt uw reactie zenden naar janlightheart@gmail.com

Als communicatieprofessional weet U als geen ander neem ik aan, dat een belangrijk vereiste voor communicatie luidt, dat je geen aperte onlogische beweringen doet die onmiddellijk worden ontmaskerd door je publiek of doelgroep.

De mensen zijn namelijk uiteindelijk niet gek.

Welnu: dan de volgende onlogische redenering op vaccinatie-gebied.

Vaccins worden veilig en effectief verklaard door de autoriteiten.
Vaccins worden pas veilig en effectief verklaard door diezelfde autoriteiten als meer dan 95% van de doelgroep is gevaccineerd geworden.

Opdracht aan U: wat is in bovenstaande verzameling statements in strijd met de logica.

Eitje zou ik zeggen voor een communicatieprofessional zoals U.

Om u te helpen bij de oplossing van dit logische vraagstukje raad ik U aan om het volgende stuk van Jon Rappoport goed door te lezen.

Vaccination: how the West invades the world

by Jon Rappoport

October 1, 2015

(To read about Jon's mega-collection, The Matrix Revealed, click here.)

“The first great wave of missionaries brings a fairy tale of a religion to ‘the less fortunate primitive people’. The second great wave of missionaries are the priests in white coats. They too bring a fairy tale: medical treatments for problems they can’t possibly solve. The self-generated delusions of these doctors about their ‘success’ are equal to, or even surpass the religious delusions.” (The Underground, Jon Rappoport)

In the past, I’ve laid to rest the illusion that vaccines are safe and effective. I’ve also exploded the ridiculous myth of herd immunity.

This article is about something else. It’s about the invasion staged by Western medicine against areas of the globe where older forms of healing have long prevailed.

Vaccination is the prow, the leading edge of the invasion. Convincing nations that vaccines are absolutely essential opens the way for all the other practices of Western medicine. Especially mass drugging.

In recent years (think Swine Flu, SARS, and other fake epidemics), the World Health Organization has played a major role in insisting---with threats of sanctions and quarantines and travel advisories---that nations vaccinate their citizens to the hilt, in order to protect the world against “the deadly spread of viruses.”

The WHO wields significant power in this regard. It is a pharmaceutical enforcer.

Here is the second aspect of the vaccination-invasion: the local leaders of “backward” nations stand to gain from the vaccine ruse.

Instead of having to admit they are causing widespread death and devastation by maintaining poverty, hunger, starvation, unsanitary overcrowded living conditions, and contaminated water supplies---all of this on purpose, in order to keep their populations weak and under control---the political leaders in those countries can say:

“Our people are suffering from specific diseases, over which we have no control. We are afflicted with viruses. We must take steps. We must upgrade our medical care programs. The first step is instituting widespread vaccination against viruses.”

This con lets them off the hook. This con is a cover story that obscures what these leaders are actually doing to their own people. This con obscures the fact that, when living conditions are execrable and miserable, disease arises independent of what particular germs are circulating. The imposed conditions of life destroy immune systems, after which any germ that comes down the pipeline causes debilitation and death---whereas, in the presence of strong immune systems, the germs would have little or no adverse effects. They would be routinely repelled. (I suggest you read this paragraph again, twice. For further info, go here, here, and here.)

Vaccination, as a “bonus” for repressive leaders, actually makes things worse for populations. It pushes already weakened immune systems over the edge into complete collapse.

Consider also how mega-corporations benefit.

After making deals with local dictators to set up shop, hire workers for pennies an hour, steal land and resources, and keep populations weak, confused, debilitated, and therefore less able to rebel against the outright theft of their countries, these corporations also have a built-in cover story:

“It’s shame what’s happening to the people here, all this disease. Therefore, we wholly support bringing in medical aid, to stem the tide…”

As if doctors and drugs and vaccines could cure the destruction wrought by abject poverty and starvation.

The degree of brainwashing propaganda about the miracle of medicine is extraordinary.

People watch/read news stories about doctors and medical supplies going to impoverished countries, and casually assume there is some connection between that and bringing health to millions of people.

Nothing could be further from the truth.

“Yes, I see you’ve been hungry for 20 years. Here is a drug. And roll up your tattered sleeve for 10 vaccines.”

Any doctor worth his salt understands these things. He knows. He knows he is being used as a prop in a fantasy stage production of The Cure: A Great Deception.

The man in the white coat comes to dinner, but there is no dinner.

“Hello. I represent a few mega-corporations who, in conjunction with your leaders over the past hundred years, have stolen your country from you, taken the best farm land, the richest minerals, and put you to work at starvation wages. Therefore, you’re sick. So now I’m going to help you with a shot in the arm that will do nothing to raise your level of health. But we’ll pretend it will. Okay?”

Many years ago, in my college bulletin, a young doctor wrote a piece about his experiences in Africa. He grasped part of the truth. He mentioned that severe dehydration/diarrhea was a leading cause of death there, but the medical people refused to give out simple packs that would at least, for the moment, rehydrate the sufferers. Instead, they insisted on administering antibiotics---which of course made the problem worse by killing off beneficial gut bacteria.

the matrix revealed

Thirty years later, while I was writing my first book, AIDS INC., I got a call from a doctor who had set up a small AIDS clinic in Uganda. He simply gave his patients clean rooms and nutritious food, and helped them start a little farm, where they grew beans and sold them. That’s all.

He said to me, “All their AIDS symptoms went away. What do I do now?”

The first thing he could do was realize that HIV was a stupendous cover story to explain “why so many people in Africa were sick.”

He was something close to a real healer, and he had done his job well. But because of his indoctrination, he didn’t know it.

When experts rattle on about how vaccination has wiped out many diseases in the Third World, what they really mean is: vaccines have suppressed the visible symptoms that lead to the diagnosis of these diseases. But new symptoms will arise, and they will be called other disease-names. It’s a shell game.

I challenge anyone to show me large, correctly done studies that track people in the Third World who have received the usual batches of vaccines. Show me that the overall health level of these people has improved over time.

In other words, show me that people who are chronically affected by hunger, starvation, contaminated water, and unsanitary overcrowded living conditions are somehow enjoying improved health because they were given shots in the arm.

“Well, when you put it that way...”

I do put it that way. Because that’s the way it is.

All the laudatory verbiage about the unparalleled success of vaccines in the Third World is just more illusion, more cover story, more diversion.

The invasion is ongoing.

Jon Rappoport

Geachte heer Planken, veel succes bij de vervulling van deze opdracht. Uw persoonlijke beeldvorming zou er wel bij kunnen varen mits u het communicatie-advies om "eerlijk te zijn" goed opvolgt.

Groet,
LigtheartGerelateerde items Lilianne Ploumen Paus Franciscus Sociale Advocatuur