Het is druk op de Rode Loper

Opinie | 20 november 2013, 15:08

Het project wordt in etappes uitgevoerd. Onlangs startte het eerste deel tussen Centraal Station en Dam: het Damrak. Het Damrak is met dagelijks 50.000 bezoekers een van de drukste plekken van de stad. Bijna elke toerist komt hier op zijn weg naar het station, het Paleis op de Dam of de Wallen.

Druk, druk, druk
De verantwoordelijke communicatie-adviseur Bart Veilbrief presenteerde tijdens een Logeionbijeenkomst op het projectbureau de communicatie-aanpak voor dit miljoenenproject. Eén ding werd daarbij duidelijk: er zijn niet alleen heel veel stakeholders rond dit project, maar ook heel veel projecten met raakvlakken en heel veel direct en indirect betrokken gemeentelijke organisaties. Door krachtenbundeling van de belangrijkste spelers tot een 'coalitieproject' wordt het mogelijk het hoge ambitieniveau te realiseren.

In scope, out of scope?

De aanpak in vier etappes helpt om het werk iets overzichtelijker te maken. De eerste etappe is inmiddels begonnen: het Damrak, bij Wit voor de deur. Heel Nederland is geïnteresseerd in de voortgang, en kleine incidenten krijgen al snel landelijk aandacht. Verder blijkt dat er heel wat tot het project gerekend wordt, wat eigenlijk niet onderdeel ervan is: bijvoorbeeld de aanpassing van de verkeerscirculatie rond het Centraal Station. De ruim dertig aanwezige communicatieprofessionals werd de vraag gesteld hoe zij vonden dat het project hiermee om moet gaan: reframen en het accent leggen op de projectscope, of dat niet doen en zorgen dat de juiste personen en informatie aangetakt worden?

Geïntegreerde gebiedscommunicatie
Uiteindelijk bleek een meerderheid voorstander te zijn voor het laatste: juist in een drukte van projecten met voor de buitenwereld soms onduidelijke scheidslijnen, zou je eigenlijk toe moeten naar een vorm van 'geïntegreerde gebiedscommunicatie' en dan heeft het geen pas om mensen met vragen weer door te verwijzen naar anderen. Vanuit deze visie is het ook wenselijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van aanwezige communicatiekanalen en zoveel mogelijk gezamenlijk te communiceren, elkaars mijlpalen en activiteiten mee te nemen. Zorgen voor aanwezigheid van alle relevante projecten bij informatieavonden en discussies. En het over en weer plaatsen en delen van berichten op de sociale media.

Brandingsvraag
Is het de bedoeling om met de term 'Rode Loper' ook een nieuw gebiedsmerk in de hoofdstad te introduceren? De projectorganisatie ziet de benaming vooral als een tijdelijk iets. Het zou ook niet binnen de huidige visie van de Gemeente Amsterdam passen om een aparte projectidentiteit te ontwikkelen: de gemeente is juist bezig om af te raken van de veelheid van deelidentiteiten en logo's die onder het algemene logo van Amsterdam opgehangen zijn. Daarbij hebben de verschillende etappes van het traject Rode Loper een heel eigen aanbod aan winkels en voorzieningen. Of het publiek het daarmee eens is, zal de tijd moeten bewijzen.

Over de auteur

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Projectcommunicatie Amsterdam Rode Loper