Intern/change

Dit is hoe interne communicatie helpt bij het vergroten van de betrokkenheid

Huib Koeleman , blogger | 4 januari 2017, 8:00

I Love My Job! – deel 2

Ik zie het al helemaal voor me, een interne campagne: ‘Ben jij al engaged?’ Maar dat zal het waarschijnlijk niet doen. Natuurlijk kun je intern een Medewerker van de Maand of het Jaar verkiezen en daar de mate van engagement als belangrijke factor mee laten wegen. Maar gesprekken met collega’s, goed teamoverleg en face-to-face contact met de leidinggevende zijn het belangrijkst.

Extern beginnen
Maar eigenlijk begint communicatie rond engagement extern: de werving en selectie van nieuw personeel. De wijze waarop je de organisatie neerzet en de selectie van de kandidaten is zeer bepalend voor het personeel dat je binnen krijgt, en daarmee de mate van engagement.

Divers gekleed
Een mooi voorbeeld dat ik tegenkwam: een sollicitatiecommissie die zich bewust divers kleedt, van strak pak tot casual, zodat sollicitanten zich snel thuis zouden voelen. Het hele instroom-doorstroom-uitstroom-beleid van je organisatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Onboarding
Als mensen eenmaal binnen zijn dan speelt de communicatie ter ondersteuning van de engagement-piramide een belangrijke rol: onboarding genoemd. Voor de condities is het gemakkelijk kunnen vinden van huishoudelijke en taakinformatie van belang. Weten waar je wie en wat kan vinden.

Collaborative intranet
Vroeger kon je voor vragen een helpdesk bellen, tegenwoordig heb je daar een tutorials voor op collaborative intranet. Er zijn natuurlijk heel handige social media-achtige systemen om bijvoorbeeld documenten beter te verwerken. En augmented reality, waarbij je via je smartphone aanwijzingen krijgt voor technische ingrepen.

Directe feedback
Voor de laag ‘erkenning’ is directe feedback van belang. Een cultuur waarin collega’s elkaar aanspreken op goed en minder goed werk, en niet in een ivoren toren alles van elkaar goed vinden. Ook direct leidinggevenden zullen hun teamleden directer aan moeten spreken. Hoe beter de relatie met de direct leidinggevende, hoe groter het gevoel van betrokkenheid.

Werkethos
Bij de match- en groeilagen is communicatie over kernwaarden en competenties een ingang. Hoe kom je er als medewerker achter dat je collega’s een zelfde werkethos hebben? Wat is het beleid rond discriminatie en inclusie? Door te praten over wensen en verwachtingen! Tijd te besteden aan de corporate story en het waarom van de organisatie. En hoe jouw werk bijdraagt aan de organisatie. Door ruimte te scheppen voor inbreng in beleid. Bottom-up communicatie en dialoog en, nog mooier, ruimte voor cocreatie. Persoonlijke communicatie is uiteindelijk het belangrijkst.

Rol van de ceo
Er is ook nog een andere belangrijke communicatierol; die van de ceo. Hij of zij kan een belangrijke rol spelen door het met passie te praten over de visie en doelen van de organisatie.

Interne chat
Goede gesprekken en interne social media kunnen helpen engagement te vergroten. Informatie hoeft niet meer centraal te worden opgeslagen maar kan breed worden gedeeld. Zo kun je via een intern chat-platform suggesties verzamelen voor nieuwe wijzen van werken. Iedereen kan suggesties aandragen. De groep kan dan beoordelen welke suggestie het beste past en met reacties komen tot nog betere varianten. De community komt dus met elkaar tot verbetering van het werk, zonder dat er een baas aan te pas heeft hoeven komen.

Goede mix
Dat 34 procent van de medewerkers betrokken is op het werk is best een hoge score. Maar het kan altijd beter. Interne communicatie levert bij employee engagement een belangrijke bijdrage. Maar interne communicatie kan het niet alleen. Er is een goede mix nodig van HR-interventies, interne communicatie en een communicatieve stijl van leiding geven.

Hypotheek betalen
Een afdeling communicatie kan een belangrijke rol spelen in het creëren van kanalen voor dialoog en het coachen van chefs en lijnmanagers, zodat communicatie beter loopt. Maar ook als alles goed geregeld is, zullen niet alle medewerkers voor 100 procent betrokken zijn op het werk. Accepteer dat veel mensen ‘werken om te leven’ en de hypotheek te betalen. En met die instelling hoeft niets mis te zijn.

Dit blog is de tweede uit een reeks van vier.

Klik voor I Love My Job! – deel 1: Zo bevorder je de employee engagement tot op het hoogste niveau

Gerelateerde items Engagement

Meer in channel Intern/change

Van onze partners
Whitepapers
Blijf op de hoogte


Populaire blogs