Ouders en jongeren overschatten hun mediawijsheid

Ellen Elsinghorst, redactie | 22 juli 2010, 7:20

Ouders en jongeren weten hoe zij betrouwbare informatie moeten vinden op internet, maar passen deze vaardigheden niet altijd toe. Jongeren hanteren lakse zoekstrategieën en het impliciete vertrouwen in informatie op internet is groot. Ouders zijn vaardiger, maar controleren lang niet altijd de informatie of bron. Bovendien denken ouders een belangrijke opvoedende rol te spelen ten aanzien van internet, terwijl jongeren dit niet zo ervaren.

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Dialogic, dat in opdracht van het mediawijsheid-expertisecentrum een behoeftenonderzoek heeft uitgevoerd om de stand van zaken rondom mediawijsheid van jongeren (leeftijd 10-14 jaar) en hun ouders in kaart te brengen.

Ondanks de overschatting van hun eigen kunnen, vinden ouders en jongeren het belangrijk om hun informatievaardigheden (zoeken naar informatie, vaststellen van de betrouwbaarheid van een website etc.) verder te ontwikkelen. 73 procent van de ouders ziet daarbij een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd. 71 procent van de ouders geeft aan hun kinderen te leren omgaan met internet. Meer dan de helft van de jongeren (53 procent) zien hun ouders echter niet als leermeester.

Om jongeren goed te leren omgaan met media, wil het merendeel van de ouders de vaardigheden samen leren met de kinderen op school. Middelbare scholieren willen vooral mediales volgen op school, terwijl kinderen in het basisonderwijs de mediavaardigheden liever van hun ouders leren.

In 2008 is op initiatief van de ministeries van OCW en van Jeugd en Gezin het expertisecentrum Mediawijzer.net van start gegaan, om ouders en kinderen te helpen verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Ruim 250 partners zijn bij Mediawijzer.net aangesloten, zoals scholen, bibliotheken en culturele instellingen.

Over de auteur

Ellen Elsinghorst
eindredacteur Communicatie Lees meer over Ellen Elsinghorst

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Mediawijsheid Mediawijsheid.net Ouders